การออกเสียงคำว่า Obliqued : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Obliqued ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Obliqued ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.