การออกเสียงคำว่า Obliquate : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Obliquate ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Obliquate ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.