การออกเสียงคำว่า Obeyance : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Obeyance ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Obeyance ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.