การออกเสียงคำว่า Nurturing : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nurturing ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nurturing ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.