การออกเสียงคำว่า Nurturers : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nurturers ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nurturers ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.