การออกเสียงคำว่า Nudged : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nudged ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nudged ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.