การออกเสียงคำว่า Noruz : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Noruz ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Noruz ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.