การออกเสียงคำว่า Nitre : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nitre ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nitre ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.