การออกเสียงคำว่า Nitrazepam : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nitrazepam ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nitrazepam ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.