การออกเสียงคำว่า Nitrated : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nitrated ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nitrated ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.