การออกเสียงคำว่า Nitrate : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nitrate ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nitrate ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.