การออกเสียงคำว่า Nitid : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nitid ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nitid ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.