การออกเสียงคำว่า Nisei : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nisei ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nisei ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.