การออกเสียงคำว่า Nippur : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nippur ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nippur ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.