การออกเสียงคำว่า Nipped : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nipped ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nipped ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.