การออกเสียงคำว่า Niort : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Niort ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Niort ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.