การออกเสียงคำว่า Ningirsu : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Ningirsu ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Ningirsu ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.