การออกเสียงคำว่า Ningbo : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Ningbo ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Ningbo ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.