การออกเสียงคำว่า Ninevah : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Ninevah ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Ninevah ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.