การออกเสียงคำว่า Ninety : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Ninety ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Ninety ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.