การออกเสียงคำว่า Nineteenth : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nineteenth ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nineteenth ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.