การออกเสียงคำว่า Nimrod : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nimrod ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nimrod ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.