การออกเสียงคำว่า Nimious : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nimious ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nimious ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.