การออกเสียงคำว่า Nimiety : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nimiety ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nimiety ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.