การออกเสียงคำว่า Nilometers : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nilometers ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nilometers ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.