การออกเสียงคำว่า Nilgai : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nilgai ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nilgai ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.