การออกเสียงคำว่า Nikkei : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nikkei ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nikkei ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.