การออกเสียงคำว่า Nike : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nike ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nike ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.