การออกเสียงคำว่า Nightstick : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nightstick ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nightstick ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.