การออกเสียงคำว่า Nightstand : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nightstand ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nightstand ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.