การออกเสียงคำว่า Nightshade : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nightshade ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nightshade ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.