การออกเสียงคำว่า Nightingales : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nightingales ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nightingales ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.