การออกเสียงคำว่า Nighties : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nighties ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nighties ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.