การออกเสียงคำว่า Nightie : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nightie ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nightie ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.