การออกเสียงคำว่า Night-Time : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Night-Time ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Night-Time ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.