การออกเสียงคำว่า Nigh : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nigh ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nigh ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.