การออกเสียงคำว่า Niggled : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Niggled ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Niggled ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.