การออกเสียงคำว่า Niggardly : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Niggardly ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Niggardly ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.