การออกเสียงคำว่า Niggard : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Niggard ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Niggard ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.