การออกเสียงคำว่า Nielsen : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nielsen ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nielsen ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.