การออกเสียงคำว่า Nidor : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nidor ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nidor ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.