การออกเสียงคำว่า Nictitating : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nictitating ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nictitating ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.