การออกเสียงคำว่า Nictitate : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Nictitate ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Nictitate ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.