การออกเสียงคำว่า Neiman Marcus : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Neiman Marcus ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Neiman Marcus ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.