การออกเสียงคำว่า Jihadi John : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Jihadi John ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Jihadi John ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.