การออกเสียงคำว่า James DeGale : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า James DeGale ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า James DeGale ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.