การออกเสียงคำว่า Glen Sather : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Glen Sather ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Glen Sather ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.