การออกเสียงคำว่า Gatwick Airport : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Gatwick Airport ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Gatwick Airport ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.