การออกเสียงคำว่า Erykah Badu : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Erykah Badu ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Erykah Badu ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.