การออกเสียงคำว่า Dickie Moore : เรียนรู้วิธีการออกเสียงคำว่า Dickie Moore ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี

เรียนรู้การพูดคำว่า Dickie Moore ในภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีด้วยการสอนการออกเสียงฟรีนี้.